W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia producentów:

 

 

       Inim Polon-Alfa D+H LEP W2

 

 

ODDYMIANIE    SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU 

 

  • SYSTEMY ODDYMIANIA

Jednym z najważniejszych elementów zabezpieczeń budynków są systemy oddymiania. Jest to jedno z najczęściej spotykanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W skład mechanicznych systemów oddymiania wchodzą urządzenia, służące do odprowadzania dymów powstałych na skutek pożaru, a które mogą okazać się niebezpieczne w czasie ewakuacji zagrożonego obiektu. Szczególny nacisk przy projektowaniu zabezpieczeń przeciwpożarowych kładzie się na zabezpieczenie ciągów ewakuacyjnych oraz klatek schodowych.

 

Podstawowymi elementami systemów oddymiania są centrale oddymiające, które za pośrednictwem czujników dymu oraz przycisków oddymiania uruchamiają klapy dymowe lub okna oddymiające. Dobór tych urządzeń jest ściśle uzależniony od typu i wielkości obiektu oraz od wytycznych projektowych, normujących ich przeznaczenie oraz sposób montażu.

 

Firma Fonex specjalizuje się przede wszystkim w rozwiązaniach z zakresu oddymiania mechanicznego. Stosowane przez naszą firmę produkty charakteryzują się dużą niezawodnością, a dzięki wsparciu producenta, firmy D+H, oferujemy najnowocześniejsze a przy tym konkurencyjne cenowo systemy dostosowane do wszystkich typów instalacji.  

 

Urządzenia oddymiające dzięki swojej funkcji wykorzystywane są także jako systemy przewietrzające, za pośrednictwem siłowników otwierać można trudno dostępne okna, świetliki sufitowe itp.

 

Podstawowe zwroty w tej kategorii: Oddymianie Systemy oddymiania oddymianie klatki schodowej Oddymianie Częstochowa System Mercor oddymiający Centrala RZN D+H Detekcja dymu Czujka Czujnik dymu

 

 

  • SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻARU

Systemy sygnalizacji pożaru (SSP) (SAP), przeznaczone są do detekcji zagrożeń pożarowych, sygnalizacji alarmowej po jego wykryciu oraz powiadomienia odpowiednich służb o jego powstaniu. Systemy takie najczęściej spotykane są w obiektach o dużej kubaturze lub o podwyższonym zagrożeniu pożarowym. Urządzenia, ze względu na duże zróżnicowanie obiektów, dostosowywane są do ich potrzeb. Po analizie zagrożeń pożarowych oraz wytycznych projektowych, dobieramy urządzenia ściśle pasujące do ich rozmiarów oraz ewentualnych zagrożeń, które mogą w nich wystąpić.

 

Podstawowym elementem takiego systemu jest centrala sygnalizacji pożaru. Centrale konwencjonalne stosowane w mniejszych obiektach oraz centrale adresowalne mają za zadanie analizować sygnały przychodzące do nich z elementów liniowych. Kolejną funkcją centrali jest zapamiętywanie zaistniałych zdarzeń oraz powiadamianie o ewentualnych stanach alarmowych. Elementami liniowymi są wszelkie urządzenia detekcyjne, wykonawcze oraz sygnalizacyjne znajdujące się na liniach (pętlach) dołączonych do centrali. Najważniejszym elementem są tu oczywiście wszelkiego rodzaju czujniki dymu, które dzięki różnym kryteriom wykrywania pożaru jak dym, temperatura itp., skutecznie chronią zabezpieczony nimi obiekty.

 

Omawiane powyżej systemy montowane są przede wszystkim w większych obiektach, w których wymaga się odpowiedniej klasy bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W mniejszych obiektach, także mieszkalnych polecamy stosowanie systemów detekcji pożaru, budowanych na bazie central alarmowych, w których oprócz czujników alarmowych możemy zamontować dowolne czujki detekcji pożaru.

 

Podstawowe zwroty w tej kategorii: System sygnalizacji pożaru Pożarówka Systemy SSP Częstochowa Czujka dymu czujniki dymu Centrala pożarowa CSP System Polon-Alfa Esser Bosch Siemens detekcji pożaru.    

 

 

Proponowane przez naszą firmę rozwiązania posiadają wymagane certyfikaty CNBOP, dopuszczające je do stosowania we wszystkich typach obiektów. Dzięki współpracy z biurami projektowymi oraz specjalistami z dziedziny zabezpieczeń przeciwpożarowych, proponujemy Państwu najskuteczniejszy oraz profesjonalny dobór urządzeń w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

 

 

BITNER   INIM   POLON-ALFA   D+H   LEP   W2

Centrale kompaktowe D+H
Systemy sygnalizacji pożaru, oddymianie
produkty Centrale kompaktowe D+H
W2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Systemy sygnalizacji pożaru, oddymianie
produkty W2 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU
Centrale ESSER
Systemy sygnalizacji pożaru, oddymianie
produkty Centrale ESSER
  • Centrala sygnalizacji pożaru 8008 ESSER
  • Centrala sygnalizacji pożaru IQ8Control C ESSER
  • Modularna centrala IQ8Control M ESSER
Centrale ARITECH
Systemy sygnalizacji pożaru, oddymianie
produkty Centrale ARITECH
  • Centrala pożarowa konwencjonalna ARITECH 1X-F2-18
  • Centrala pożarowa konwencjonalna ARITECH 1X-F4-18
  • Centrala pożarowa konwencjonalna ARITECH 1X-F8-18
  • Centrala pożarowa adresowalna ARITECH FP1216C18
  • Centrala pożarowa adresowalna ARITECH FP2864C18
Copyright (c) 2003 - 2019 Fonex Wszystkie prawa zastrzeżone. All right reserved.
Projekt i wykonanie Internet Plus